Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 26

Thread: Calling for your input: what do SPCNET wuxia fans have in common?

 1. #1
  Senior Member PJ's Avatar
  Join Date
  Jan 2002
  Posts
  18,361

  Default Calling for your input: what do SPCNET wuxia fans have in common?

  For a completely different purpose, I have created a computer program to find the common elements of several different lists. I would like to make use of my program to find out what do SPCNET members have in common with each other. This approach differs from the various "Demographics" threads by organizing the results around the members, rather than around the objects.

  Let's start by providing a few simple lists as your input. Later we may expand the lists to more options if there's enough interest. For now, simply make 2 lists in this topic: 1) your favorite (cross-realm) wuxia characters, 2) your favorite (cross-realm) martial arts. I will post the updated results frequently. You may make your list as long and as short as you would like.

  Here is an example of how it works. Imagine that there are 6 lists of favorite characters:

  Laviathan - Linghu Chong, Ren Woxing, Xiao Feng
  IcyFox - Dugu Qiubai, Zhang Sanfeng, Xiao Feng, Zhang Wuji
  Han Solo - Duan Yu
  druid - Zhang Sanfeng, Zhang Wuji
  CC - Xiao Feng, Ren Woxing
  ChronoReverse - Linghu Chong, Ren Woxing, Zhang Sanfeng, Zhang Wuji

  Now, my program will find the common/overlapping elements as such:

  Laviathan ∩ IcyFox: Xiao Feng
  Laviathan ∩ IcyFox ∩ CC: Xiao Feng
  Laviathan ∩ CC ∩ ChronoReverse: Ren Woxing
  IcyFox ∩ druid ∩ ChronoReverse: Zhang Sanfeng, Zhang Wuji
  // and the list continues...
  忽见柳荫下两个小孩子在哀哀痛哭,瞧模样正是武敦儒、武修文兄弟。郭芙大声叫道:「喂,你们在干甚麽?」武 修文回头见是郭芙,哭道:「我们在哭,你不见麽?」

 2. #2
  Senior Member 0-0-0's Avatar
  Join Date
  Dec 2005
  Location
  Jiang Hu
  Posts
  6,635

  Default

  i hope my name won't interfere this time

  1) Favourite characters

  Guo Jing
  Linghu Chong
  Xiao Feng
  Shen Lang
  A Fei
  Zhang Sanfeng
  Huang Rong
  Ren Yingying
  Hong Qi Gong
  Cheng Ying
  Yang Guo
  Zhang Wu Ji
  Xiao Zhao
  Zhu Er
  Shuang Er
  Mu Jian Peng
  Xia Xue Yi
  Li Xun Huan
  Chu Liu Xiang
  Fang Yi
  Mu Wan Qing
  A Zhu
  Cheng Lingsu
  Shui Sheng
  Qi Fang
  Duan Yu
  Lin Xian Er
  Madam Ma
  Guo Xiang
  Huo Qingtong
  He Zudao
  Zhou Bo tong
  Lan Feng Huang
  Shi Po Tian
  Xie Xiao Feng
  Mei Chao Feng
  Ding Dian
  Ling Shuanghua
  Yin Yanzi
  Yu Peiyu
  Yan 13
  Lu WuShuang
  Huang Yao Shi
  Feng Qing Yang  2) Favourite Martial Arts

  Dugu 9 swords
  9 Yin Zhen Jing
  9 Yang Zhen Jing
  XL18Z
  Left-Right technique
  QKDNY
  6 Meridian swords
  72 supreme arts of Shaolin
  Jade maiden swordplay
  Toad stances
  Dragon Elephant Prana
  Dog-Beating Stick
  Melancholy palms
  Yiyang Finger
  Ling Bo Wei Bu
  Tai Chi boxing/swordplay
  Jade Flute Swordplay
  Soul-Searching Skill
  Tan Zhi Shen Tong

  edited my list to make in more comprehensive... by a lot
  Last edited by 0-0-0; 04-20-07 at 03:03 AM.

 3. #3
  Senior Member PJ's Avatar
  Join Date
  Jan 2002
  Posts
  18,361

  Default

  My semi-comprehensive favorite characters
  Wang Chuyi
  Hao Datong
  Zhao Qiansun/Shuang Wai
  Kongjian Dashi
  Wuchen Zhenren
  Yu Lianzhou
  Yin Liting
  Xiao Feng
  Xiao Yuanshan
  Murong Bo
  Great Wheel Monk Jiumozhi
  You Tanzhi
  Ah Zhu
  IMPARTIAL JUDGE Shan Zheng
  Taoist Buping
  Lotus Fairy Cui Luhua
  An Fengri
  SWORD GOD Zhuo Bufan
  Yan 13
  MASTER OF WHITE CLOUD CITY Ye Gucheng
  SOLAR APEX IRON SWORD Guo Songyang
  SILVER HALBERD MARQUIS Lu Fengxian
  Shangguan Yun
  Shangguan Jinhong
  Lin Chaoying, Founder of Ancient Tomb
  Murong Longcheng
  Gongsun Zhi
  Chu Liuxiang
  Yun Suiyuan
  Water Matriarch Yin Ji
  Eastern Heretic Huang Yaoshi
  Grandfather Tan
  Granny Tan
  Dongfang Bubai
  Eight-armed Swordsman Fang Dongbai
  Yideng Dashi
  Gao Shengtai
  Duan Yanqing
  Elder Kurong
  Yin Kexi
  King of Green Bat Wei Yixiao
  Lu Zhanyuan
  Wu Santong
  Zhu Ziliu
  Gongye Gan
  Feng Bo'e
  Deng Baichuan
  HOLY DRAGON SECT LEADER Hong Antong
  Tianshan Tonglao
  Bai Shijing
  Wu Changfeng
  Hai Dafu
  Shi Huolong
  Jie Feng
  Huang Shang, Creator of 9 Yin
  Island Lord Long
  Island Lord Mu
  A Pair of Monsters of Pearl Cliff
  Island/Cave Leader Duanmu Yuan
  Qin Hongmian
  Kunlun 3 Saints He Zudao


  Favorite martial arts:
  Longxiang Bore Gong
  Xiao Wuxiang Gong
  Prana Palm
  Formless Finger of Doom
  Lingbo Weibu
  6 Meridian Swords
  Sunflower Manuscript
  Liangyi Sabre/Swordplay
  Divine Finger Snap
  Energy-Dissipating Technique
  Shifting North Star
  Ode to Gallantry art
  Tianshan Plum Gripping Hand
  Bone-Dissolving Soft Palm
  Wuliang Sect Swordplay
  Last edited by PJ; 02-28-07 at 03:42 AM.
  忽见柳荫下两个小孩子在哀哀痛哭,瞧模样正是武敦儒、武修文兄弟。郭芙大声叫道:「喂,你们在干甚麽?」武 修文回头见是郭芙,哭道:「我们在哭,你不见麽?」

 4. #4
  Senior Member Huang Rong's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  beside Jing gege.
  Posts
  1,010

  Default

  I. Favorite characters:
  Hu Fei
  Cheng Lingsu
  Miao Rulan
  Di Yun
  Shui Sheng
  Xiao Feng
  A'Zhu
  Mu Wanqing
  Zhong Ling
  SWORD GOD Zhuo Bufan
  LOTUS FAIRY Cui Luhua
  IMPARTIAL JUDGE Shan Zheng
  Guo Jing
  Huang Rong
  Huang Yaoshi
  Feng Heng
  Reverend Yideng
  Hong Qigong
  Zhou Botong
  Zhou Cong
  The 2 White Eagles
  Chen Jinnan
  Mu Jianping
  Shuang'er
  Ren Yingying
  Qu Feiyan
  Lan Fenghuang
  Ren Woxing
  Xiang Wentian
  Mr Mo Da
  Linghu Chong
  Huo Qingtong
  Princess Fragrance
  Guo Fu
  Guo Xiang
  Guo Polu
  Zhang Junbao
  Jue Yuan
  Shi Potian
  A'Xiu
  Dingding Dangdang
  Min Rou
  Xie Yanke
  Zhao Min
  Zhang Cuishan
  Yin Susu
  Zhang Sanfeng
  Yin Li
  Xie Xun
  Zhang Wuji
  Princess Chengping.

  II. Favorite MAs:
  Taiji Techniques
  9 Yang Zhen Gong
  Peach Blossom Falling Palms
  18 Dragon Subduing Palms
  Qian Kun Da Nou Yi
  Yi Tian Tu Long Art
  9 Yin
  Dog Beating Techniques
  2 Hand Mutual Techniques
  6 Artery Divine Swords
  Little Formless Art
  Yi Yang Zhi.
  Last edited by Huang Rong; 02-28-07 at 12:08 PM.
  Yang Guo & Zhou Botong said in Chapters 6, 11 & 25 of ROCH:
  - 这道姑也算得美了,只是还不及桃花岛郭伯母,更加不及我姑姑。
  - 原来郭伯母竟是这般美貌,小时候我却不觉得。
  - 龙姑娘,我瞧你品貌才智,和那小黄蓉不相上下,武功也跟她差不离。

 5. #5
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  2,822

  Default

  Hmm, well your list seems quite long PJ. I will stick with my top ten for each.

  1 Chow Ba Thung
  Huang Yaoshi
  Xiao Yu Er
  Xiao Feng
  Little Dagger Li
  White Haired Demoness
  Huang Rong
  Zhou Zhi Ruo
  Xie Qing Qing
  Su Ying

  2. 18 Dragon Palms
  9 Yin Manual
  Dugu 9 Swords
  Taichi
  6 Divine Meridian Swords
  Left/Right Technique
  Shifting North Star
  Golden Snake Manual
  Ming Yu Shen Gong
  Lingbo Weibu

 6. #6
  Senior Member yittz's Avatar
  Join Date
  Jul 2005
  Posts
  3,945

  Default

  Eh, how long a list do you want?

  DGSD:
  XF, Ah Zhu

  Trilogy:
  HYS, Cheng Yin, Guo Xiang, Z3F, ZWJ, ZM, White brows

  SPW:
  RWX, XWT, LHC, RYY

  Marital Arts:
  BMSG, SSF, XKX art, 6MSJ, LWBB, Divine flick
  Member of HYS fanclub -> click here to join group.

  Member of TC fanclub.

 7. #7
  Senior Member PJ's Avatar
  Join Date
  Jan 2002
  Posts
  18,361

  Default

  how long a list do you want?
  Boundless.
  忽见柳荫下两个小孩子在哀哀痛哭,瞧模样正是武敦儒、武修文兄弟。郭芙大声叫道:「喂,你们在干甚麽?」武 修文回头见是郭芙,哭道:「我们在哭,你不见麽?」

 8. #8
  Senior Member
  Join Date
  Oct 2005
  Location
  A world of silence
  Posts
  1,416

  Default

  Favorite martial arts (top 10):

  9 Yang Zhen Jing
  QKDNY
  TaiJi Sword art
  DG9J
  BMSG
  Divine flick
  YJJ
  18 Dragon Palms
  Divine Art of Diamond Body Invulnerability
  9 Yin Zhen Jing
  " Forgo your past and embrance the future OR abandon your future to save your past?"

 9. #9
  Senior Member batmankiller's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  444

  Default

  Top of Martial artists and martial arts.

  No order

  1.Yang Guo
  2.Zhang Wuji
  3.Jiumozhi
  4.zhou Botong
  5.Guo xiang
  6.The green bat king: Wei Xi xiao
  7.Yeung Xiao
  8. Huang Yaoshi
  9. Huang Rong
  10. Hong Qigong

  Martial Arts
  1. Qian Quan Dai Lo Yi
  2. 9 yang
  3. 9 yin
  3. 18 Dragon subduing palms
  4. Xuan Ming Divine Palms.
  5. 9 Dugu Swords
  6. dog beating stick
  7. L/R Dual-use
  8. Toad stance
  9. Tai Chi Quan
  10. Liangyi Swordplay

 10. #10
  Senior Member redfirefly124's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  1,021

  Default

  1) Characters
  Guo Jing
  Huang Rong
  Linghu Chong
  Ren Ying Ying
  Hong Qi Gong
  Huang Yao Shi
  Zhou Bo Tong
  Peach Blossom Six Fairies
  Lu Wu Shuang
  Cheng Ying
  A Zhu
  Xiao Feng
  .......probably will edit more into this later.........
  2) Martial Arts
  Xiang Long Shi Ba Zhang
  Dog Beating Stick
  Xi Xing Da Fa
  L/R Dual Use
  .......probably will edit more into this later.........
  hu ge, yang mi, yuan hong, liu shishi.
  wang luodan, li guangjie.

 11. #11
  Senior Member IcyFox's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Unknown
  Posts
  4,556

  Default

  Quote Originally Posted by PJ
  Laviathan - Linghu Chong, Ren Woxing, Xiao Feng
  IcyFox - Dugu Qiubai, Zhang Sanfeng, Xiao Feng, Zhang Wuji
  Han Solo - Duan Yu
  druid - Zhang Sanfeng, Zhang Wuji
  CC - Xiao Feng, Ren Woxing
  ChronoReverse - Linghu Chong, Ren Woxing, Zhang Sanfeng, Zhang Wuji
  ...
  Not sure why my name keeps appearing unexpectedly...

  Anyway, here's my list :


  Favourite Characters
  1. Dugu Qiu Bai
  2. Zhang San Feng
  3. Yang Guo
  4. Guo Xiang
  5. Hong Qi Gong
  6. Xiao Feng

  Favourite Martial Arts
  1. Tai Ji Palms/Swordplay
  2. Wooden Sword (Stage)
  3. Dugu Jiu Jian
  4. Dragon/Elephant Wisdom

  Favourite Novels
  1. Return of the Condor Heroes
  2. Sword of the Yue Maiden

 12. #12
  Senior Member IcyFox's Avatar
  Join Date
  Nov 2005
  Location
  Unknown
  Posts
  4,556

  Default

  PJ, why not do a survey on what the folks here hate, too?

 13. #13
  Senior Member thienthien00's Avatar
  Join Date
  Feb 2006
  Location
  USA
  Posts
  644

  Default

  Favorite Characters
  Huang Rong
  Yang Xiao
  Yang Guo
  Xiao Feng
  Huang Yaoshi
  Zhao Min
  Shi Potian
  Guo Xiang
  Linghu Chong
  Ren Yingying
  Hong Qigong
  Guo Jing
  Chu Liuxiang
  Ye Gucheng
  Shen Lang
  Ding Ling Ling
  Hua Manlou
  Li Xunhuan

  Favourite Martial Arts
  6 Meridian Swords
  Dugu 9 Swords
  Sheng Si Fu
  Lingbo Weibu
  Dog-Beating Stick
  9 Yang Shen Gong
  18 Dragon Subduing Palms
  Ode to Gallantry art
  Shifting North Star

  I may edit more later.

 14. #14
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  2,822

  Default

  So PJ, did this computer program of your ever worked? What are the results?

 15. #15
  Senior Member PJ's Avatar
  Join Date
  Jan 2002
  Posts
  18,361

  Default

  The program works. But there's not enough input yet! I need more input from our friends here.
  忽见柳荫下两个小孩子在哀哀痛哭,瞧模样正是武敦儒、武修文兄弟。郭芙大声叫道:「喂,你们在干甚麽?」武 修文回头见是郭芙,哭道:「我们在哭,你不见麽?」

 16. #16
  Senior Member CC's Avatar
  Join Date
  Apr 2003
  Posts
  4,905

  Default

  I think a very common trait here is : Stubbornness!
  Its BIxie Jianfa Gawdammit you guys!!!!

 17. #17
  Senior Member odbayarb2000's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Hidden Mountains
  Posts
  649

  Default

  Favorite Characters
  Yang Guo
  Huang Yaoshi
  Wang Chongyang
  Zhang Sanfeng
  Ma Yu

  Xiao Long Nu
  Wang Yuyan

  Favorite Martial Arts

  Jade Maiden Art
  Right Left Mutual Hand Technique
  Tai Chi
  Solitary Yang Finger
  Nine Yin Manual
  Sad Palm
  Last edited by odbayarb2000; 04-20-07 at 02:20 AM.

 18. #18
  Senior Member ghostdarTeal'c's Avatar
  Join Date
  Feb 2004
  Location
  Currently in Moss, Silver. Next stop....still Moss, Silver
  Posts
  4,330

  Default

  Fav characters

  Guo Jing
  Huang Yao Shi
  Huang Rong
  Yu Luo Cha
  Lin Chao Ying
  Ma Yu
  WanYan Hong Lie
  Guo Xiang
  Tie Shan Wu (not sure if i spell right in mandarin, but in canto it's Tit San Wu)
  Hong Qi Gong
  Zhang Jing

  Fav Martial Art

  L/R technique (has always been fascinated by the utilization of both hands )
  XL18Z
  9yin
  Li Mo Chou's poison needle thingy (cant remember the name)
  Dog Beating technique

  cant remember martial arts from Gu Long universe, gonna add on later...
  Last edited by ghostdarTeal'c; 04-20-07 at 02:58 AM.

 19. #19
  Senior Member Hoju!'s Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  1,606

  Default

  Favourite Characters
  Yuan Cheng Zhi
  Xia Qing Qing
  Guo Jing
  Huang Rong
  Duan Yu
  Hong Qigong
  Huang Yao Shi
  Zhou Bo Tong
  Zhang Wuji
  Zhao Min
  Su Ying
  Chu Liu Xiang
  Tie Zhong Tang
  Shui Sheng

  Favourite MA
  L/R Technique
  Dog Beating Stick
  9 Yin
  6 Meridian Swords
  XL18Z

 20. #20
  Senior Member
  Join Date
  Sep 2005
  Posts
  2,822

  Default PJ, are you still working on this?

  PJ, did you give up on this program of yours? I am just curious if you found out anything fascinating you want to share.

Similar Threads

 1. The prices of some common items in wuxia?
  By Ken Cheng in forum Wuxia Fiction
  Replies: 16
  Last Post: 09-05-15, 09:51 PM
 2. Wuxia fans' demograpic
  By odbayarb2000 in forum Wuxia Fiction
  Replies: 2
  Last Post: 08-17-07, 04:41 PM
 3. Replies: 7
  Last Post: 06-03-07, 05:54 PM
 4. Most common surname in Wuxia
  By LuNaR in forum Wuxia Fiction
  Replies: 7
  Last Post: 11-29-06, 09:03 PM
 5. Replies: 7
  Last Post: 09-16-05, 10:44 PM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •