Leslie (1984) Lyrics

Leslie (1984) Lyrics

Artist Name:
Leslie Cheung 張國榮
Album Name:
Leslie (1984)


不怕寂寞 Lyrics

不怕寂寞曲:黎小田 詞:潘偉源 編:黎小田
我 再也不楨I寞 寂寞已用一把鎖 鎖走真的我
心裡 歡欣愛意漸薄 但願以後沒愛 情是個苦果
錯過去竟楨I寞 舊日愛像一把火 狠狠燒傷我
今晚歡欣已告落幕 獨自對著影子難找知心一個
從當天風中尋覓愛 早已是鑄定錯 回頭完全明白我真傻
悔恨留下了給我 睏倦留下了給我 為愛而難過
看到處充滿了寂寞 寂寞背後多苦楚 苦楚都給我
我深淵裡繼續墮 墮入每段恨與愁 愁深竟
闖不過 闖不過 只得我難過

不怕寂寞 Music Videos

Loading...
Buy New Music

Kellylicious (CD+DVD)

Super Junior M - Me (Korea Version)

Advertise on SPCNET.TV