Bridget's Profile


Bridget's Reviews

Title
Rating
5.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
5.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
5.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
5.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
1.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
1.5 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
1.5 out of 5 stars
1.0 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
1.5 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
5.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
2.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
1.0 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
5.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
3.0 out of 5 stars
3.5 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
2.5 out of 5 stars
4.0 out of 5 stars
4.5 out of 5 stars

Bridget's Ratings

Bridget has no ratings yet.

Bridget's Opinions

Title Year
No... no... nooooooooooo! 2009
Dear TVB... 2008
The Six Siu Sang of TVB 2008

Advertise on SPCNET.TV


Buy DVDs

Bu Bu Jing Xinstarring Cecilia Liu Shi Shi, Kevin Cheng, Nicky Wu, Yuan Hong


Shop Asian Fashion at YesStyle